کک

سم قوی برای حشرات مانند کک

کک ها میتوانند از راه های مختلفی وارد منزل بشوند و تکثیر یابند و از بین بردن این نوع موجودات بسیار سخت و دشوار است چون کک قدرت پرش بالایی دارد بسیار موجود ازاردهنده و خطرناکی برای انسان و حیوانات میباشد ممکن امدن این حیوانات از طریق وسیله و یا اگر حیوانی خانگی داشتین از این طریق باشد بعد از گزیده شدن از خاراندن محل گزش خودداری کنید

برای از بین بردن حشرات بهترین سم برای سمپاشی را میتوانید با تماس با ما سفارش دهید

سم برای کک کلین اپ

.سم کک کلن اپ بدون بو بدون رنگ و کاملا بدون ضرر به محیط زیست میباشد این سم را میتوان در داخل خانه بدون تخلیه و یا شستشو سم پاشی کرد این سم کک کلن به الیاف فرش ها چسبیده دارای ماندگاری بالا و بلند مدتی میباشد این سم المانی میباشد

سم کک کش پیرانا

این سم مانع از تولید مثل و افزایش جمعیت این نوع آفت می باشد. با استفاده از این سم میتوانید به راحتی از شر هرگونه کک به راحتی راحت شوید این سم بی بو و بی رنگ میباشد هیچ اثر و لکه ای بر سطوح نمیذارد این سم دارای مانداری بالایی میباشد این سم پیرانا المانی بوده  بدون تخلیه و بن شستشو سم پاشی کرد

 

ملخ

 

سم قوی برای از بین بردن ملخ

عکس ملخ

حشره ملخ