شیوه پرداخت

کابران می توانند وجه سفارش خود را به شماره کارت‌ قید شده ، کارت به کارت نمایند. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توان از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده کرد.

 

نکته: بدیهی است در صورت واریز مبلغ به حساب های غیر، مسئولیتی متوجه شرکت بایرسم  نخواهد بود.

 

نکته: پس از واریز وجه حتما با شماره های درج شده در بخش تماس با ما واریزی را اطلاع دهید.