چگونه شپش را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص سرکه یا شپش می توان از شانه های دندانه ریز مخصوص استفاده کرد. موها را باید پس از باز شدن قسمت های درهم از ریشه تا نوک کاملا شانه کرد و هر بار وجود شپش یا شپش روی شانه را به دقت بررسی کرد. تمام موها باید حداقل دو بار به این روش شانه شوند. دیدن شپش از نیش سخت تر است زیرا می تواند حرکت کند و پنهان شود. در این حالت پوست سر باید توسط پزشک زیر نور مخصوص برای تشخیص معاینه شود. تشخیص شپش سر می تواند برای کودک و خانواده اش ناراحت کننده باشد. شپش سر نشانه کثیف یا بیمار بودن نیست. شپش سر با درمان مناسب قابل درمان است. هیچ مشکل جدی یا طولانی مدت سلامتی مرتبط با شپش سر وجود ندارد.