روش های نابودی یا از بین بردن تخم های سوسک

روش های نابودی یا از بین بردن تخم های سوسک

از بین بردن تخم های سوسک ها

سوسک ها تخم های خود را در مکان های مرطوب، گرم و تاریک می گذارند. تخم ها در کیسه های محافظی به نام اتکا قرار دارند. اول از همه، آنها این تخم ها را به صورت کپسول حمل می کنند و زمانی که محل مناسبی پیدا کردند کیسه ها را ترک می کنند. تقریباً 50-60 تخم در یک کپسول وجود دارد. رنگ کپسول قهوه ای روشن است. هنگامی که ماده ها شرایط مناسبی برای تولید مثل پیدا می کنند، می توانند یک بار در هفته یک کپسول تخم مرغ جدید تولید کنند. این چرخه پرورش سوسک می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی منجر به هجوم سوسک شود. سوسک ها گونه های حشره ای هستند که خانه ما را اشغال می کنند و با ایجاد شرایط محیطی مناسب خیلی سریع تولید مثل می کنند. در نتیجه تکامل خود، سوسک ها در برابر شرایط سخت زندگی کاملاً مقاوم شده اند. بودا مبارزه با آنها را بسیار دشوار کرد. با این حال، می‌توانیم با رعایت برخی اقدامات احتیاطی با سوسک‌ها مبارزه کنیم. سوسک ها معمولاً برای تولید مثل در مناطق مرطوب و گرم خانه های ما در دسترس هستند. به خصوص در خانه هایمان نباید خرده نان، بقایای مواد غذایی، آشغال، روزنامه های کهنه، پسماند زباله باقی بگذاریم.

روش های نابودی یا از بین بردن تخم های سوسک؟

تخم سوسک را چگونه از بین ببریم؟

بهترین سم های کشنده تخم سوسک

سم سوسک کش ریپلزال

سم کشنده سوسک رونج