برای جلوگیری از سرایت شپش به سایر افراد خانه چه باید کرد؟

نکته مهم دیگری که بعد از مبحث درمان شپش مطرح می شود باید نحوه جلوگیری از انتشار شپش باشد.

  • اگر فردی اخیراً در خانه شپش داشته است ملحفه و لباس را بشویید. از آب بسیار داغ 60 درجه سانتیگراد و بالاتر استفاده کنید. اگر خشک کن دارید، آن را در محیط گرم خشک کنید.
  • اقلام غیر قابل شستشو را به خشکشویی بفرستید یا حداقل به مدت 3 روز در کیسه های در بسته نگهداری کنید.
  • فرش و مبلمان از جمله صندلی ماشین را جاروبرقی بکشید. سپس کیسه جاروبرقی را بردارید و دور بیندازید.
  • شانه، سنجاق سر و غیره. به مدت 1 ساعت با الکل یا شامپوی دارویی بشویید. همچنین می توانید آن را در آب بسیار داغ بشویید.
  • اعضای خانواده که در یک خانه زندگی می کنند نیز باید مراقب باشند. از دست دادن شپش می تواند باعث ایجاد شپش مکرر شود.