تخفیف ویژه فروش سم یلدایی بایر سم 1401

به صد یلدا الهی زنده باشی/ انار وسیب وانگورخورده باشی

اگریلدای دیگرمن نباشم/ تو باشی وتو باشی وتو باشی

پیشاپیش یلدات مبارک

فروشگاه بایر سم به مناسبت شب یلدا 15% تخفیف یلدایی در خصوص فروش سموم حشره کش خونگی در نظر گرفته شده است قیمت های به روز سم های حشره کش به شرح زیر می باشد

قیمت سم کشنده ساس بدباگ 480 هزار تومان

قیمت سم کشنده سوسک ریپلزال 590 هزار تومان

قیمت سم کشنده موریانه ترمیدور  490 هزار تومان

قیمت سم کشنده کک فلازتیک مانگ 490 هزار تومان

قیت سم کشنده موش فسترک بلاکس 1 کیلویی 490 هزار تومان

قیمت سم کشنده عقرب پیگانیک  590 هزار تومان

قیمت سم کشنده سوسک تمپو  690 هزار تومان

قیمت سم کشنده بید برای فرش پست اکسپرت 1 لیتری 490 هزار تومان

قیمت سم کشنده مورچه انت کیلر 490 هزار تومان

قیمت سم کشنده مگس اجیتا 1 کیلویی 1.575 هزار تومان

فروش انواع سم برای ساس