ساس ها از نور یا چرا فرار میکنند؟

ساس ها در طول روز به سختی دیده می شوند زیرا از آفتاب و نور دوری می کنند. آنها در یک مکان خلوت در تاریکی پنهان می شوند. آنها در شب فعال هستند و در شب که نور یا لرزش وجود ندارد برای تغذیه بیرون می آیند. با توجه به آناتومی بدن، آنها را می توان در فضاهای بسیار نازک پنهان کرد. بوی ساس، اسطوخودوس، سیر، سرکه، بوی لیمو و… را دوست ندارد که اکثر آفات آن را دوست ندارنداین می تواند خود به خود بدون ایجاد تأثیر زیادی بر بدن انسان، حتی بدون اینکه درک شود، منتقل شود. نیش ساس اینگونه است. بنابراین، می توان آن را به راحتی درمان کرد.

موقع سمپاشی ساس شب میباشد؟ چه زمانی ساس ببیرون می آید ؟ آیا ساس فقط شب ها فعالیت دارد؟