سوسک ها گاز میگیرند؟

سوسک ها گاز نمی گیرند. با این حال، اگر سوسک ها نتوانند غذا پیدا کنند، بعید است که گاز بگیرند. اما اجازه ندهید این شما را بترساند، زیرا سوسک ها تقریبا همه چیز را می خورند. به همین دلیل احتمال گاز گرفتن سوسک ها بسیار کم است. سوسک ها مضراتی دارند و این امر سلامت و بهداشت ما را به خطر می اندازد. این حشرات میکروب هایی را که حمل می کنند به انسان منتقل می کنند. این باعث بیماری می شودرخی از این بیماری ها به شرح زیر است: برخی از بیماری ها مانند اسهال خونی، حصبه، طاعون، وبا، مسمومیت غذایی و تب سیاه توسط سوسک به انسان و حیوان منتقل می شود. بنابراین اگر در خانه و محیطی که در آن هستیم سوسک وجود دارد، باید سریعا این حشرات را از بین ببریم. سوسک ها مکان های کثیفی را انتخاب می کنند تا برای خود زیستگاهی ایجاد کنند. اگر خانه‌هایمان را مرتب تمیز کنیم و در فصول سال توسط یک شرکت حشره‌کش خوب سمپاشی کنیم، می‌توانیم سوسک‌ها را از بین ببریم.